راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


نفس شکسته

مرا هیچ چیز عذاب نمیدهد جزاینکه دانسته خطاکردم ندانسته الوده شدم نشناخته وابسته شدم ونخواسته  

رانده شدم .  

 

زندگی زیباست حتی اگرکورباشی .خوش اهنگ است حتی اگرکرباشی .مسحورکننده است حتی اگه فلج  

باشی .امابی ارزش است اگر ثانیه ای عاشق نباشی  

 

دلم شکسته تراز شیشه های شهر شماست .شکسته باد انکه دلش این چنین میخواستبرچسب ها:
منبع مطلب